Priv. til red.: Samråd om treforedling

Det avholdes samråd om treforedling i dag klokken 10. Pressen inviteres til å komme på slutten av møte, ca klokken 11:00.

På møtet deltar Nærings- og handelsminister Trond Giske, Finansminister Sigbjørn Johnsen og representanter for fylkeslagene fra Arbeiderpartiet. Møtet avholdes i Næringsdepartementets lokaler i Akersgata 13 mellom klokken 10 og 11:30. Pressen inviteres til å delta på slutten av møtet.

Pressekontakt:
Jofrid Egeland (970 44 221)
NHD Pressevakt (902 51 303)

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker