Priv. til red: Satser i rommet for trygghet på bakken

Hva betyr satelitter og romvirksomhet i folks hverdag? Nærings- og handelsminister Trond Giske la forrige fredag frem stortingsmeldingen Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte. Torsdag 2. mai vil statsråden presentere denne for næringslivet og andre aktører i Nord.

Værmeldinger, GPS i biler, Google Earth, skredovervåkning og taxibestillinger. Romvirksomhet er blitt en uunnværlig del av norsk hverdagsliv, og i Nord har det vokst frem et miljø med betydelig kompetanse på feltet. Nærings- og handelsminister Trond Giske kommer torsdag 2. mai til Tromsø for å presentere rommeldingen for disse aktørene.

Statsrådens program (åpent for pressen):

10.05-10.25  Møte med KSAT og Norut, presentasjon av deres virksomhet. 

10.25-11.00  Omvisning på KSAT for statsråd og presse.

11.00-11.45  Presentasjon av rommeldingen:

  • 11.00-11.05 Vertskapet ønsker velkommen
  • 11.05-11.15 Innlegg om satelitter og tromsømiljøet v/Senter for fjernmåling
  • 11.15-11.30 Statsråden presenterer stortingsmeldingen
  • 11.30-11.50 Spørsmål fra presse og gjester
  • 11.50-12.00 Vertskapet avslutter seansen

Statsråden vil være tilgjengelig for kommentarer til pressen underveis.

Stortingsmeldingen finnes her: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-32-20122013.html?id=723686

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2013/hoytflyvende-teknologi--jordnare-formal.html?id=725237

Les også Giskes kronikk om temaet:

http://www.nrk.no/ytring/romnasjonen-norge-1.11000929

Tid: Torsdag 2. mai, kl. 10.00-12.00

Sted: Kongsberg Satelite Services (KSAT), Prestvannveien 38, Tromsø.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker