Priv. til red: Setter søkelys på Indonesia

Nærings- og handelsdepartementet inviterer presse og næringsliv til seminar om Indonesia torsdag 7. juni kl. 11.00-13.30.

Indonesia er Sørøst-Asias største økonomi og verdens 17. største økonomi. Landet kan vise til sterk og vedvarende vekst i BNP, et stort innenlands marked, en voksende middelklasse, enorme naturressurser og politisk stabilitet. Seminaret blir arrangert i forbindelse med at Innovasjon Norge skal åpne kontor i Jakarta. Hensikten er å gi de fremmøtte ny og utvidet innsikt i hvilke muligheter, men også utfordringer, som det Indonesiske markedet representerer for norske selskaper. Innovasjon Norge planlegger en delegasjonsreise for næringslivet til Indonesia i løpet av 2012, og seminaret vil være et nyttig bakteppe for bedrifter som vurderer deltakelse på denne.

Det vil være mulighet for intervjuer og kommentarer både fra nærings- og handelsminister Trond Giske og Suryo Bambang Sulisto.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Program

Why Indonesia?

v/Trond Giske, nærings- og handelsminister (ca. kl. 11.05-11.15)

How to do business in Indonesia – seen from Jakarta.

v/Suryo Bambang Sulisto, Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Greeting from Indonesia

v/Esti Andayani, ambassadør Indonesias ambassade

Economic and political development in Indonesia

v/Ananda Idris, rådgiver INTSOK

Mulighetene i Indonesia

v/Sveinung J. Støhle, adm. dir. Höegh LNG

Indonesia: et krevende marked

v/Bjørn Delbæk, prosjektleder NHOs sekretariat for næringsutvikling i Sør

Bedriftsperspektivet: gjøre forretninger i Indonesia

v/Tor Syverud, adm. dir. Tinfos og Øyvind Isaksen, adm. dir. Q-free.

Hva kan et Innovasjon Norge kontor hjelpe norske bedrifter med?

v/Ole Johan Sandvær, regiondirektør Innovasjon Norge

Lunsj ca kl. 13.00-13.30.

Tid: Torsdag 7. juni kl. 11.00-13.30

Sted: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter. Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo

Kontakt for pressen:

Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, 99621213, acl@nhd.dep.no.

Seniorrådgiver Øystein Solvang, 46660428, oys@nhd.dep.no.

Pressevakten i NHD, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker