Priv. til red: Sommerforfriskninger med Giske

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til sommerpressekonferanse 2. juli klokka 11:00.

Giske tar for seg de viktigste sakene Nærings- og handelsdepartementet har arbeidet med det siste året – og resultatene av næringspolitikken de siste fire årene. Han vil også snakke om hvordan den europeiske krisa og massearbeidsløsheten vil påvirke norsk økonomi og næringsliv framover.

Det blir mulighet for korte separatintervjuer etter statsrådens presentasjon. Enkle forfriskninger. Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til media@nhd.dep.no

Hvor: Nærings- og handelsdepartementet, Kongen gate 8, Oslo.
Når: Tirsdag 2. juli klokka 11:00-12:30.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker