Priv. til red.: Trond Giske besøker Vietnam

Statsråd Trond Giske reiser til Vietnam 3.-5. juli i forbindelse med lanseringen av frihandelsavtaleforhandlinger mellom EFTA-landene og Vietnam. Det er første gang på åtte år at en norsk næringsminister besøker landet.

Vietnam er et land med nesten 90 millioner innbyggere har over flere år hatt en betydelig økonomisk vekst. Det har også vært en sterk vekst i samhandelen mellom Norge og Vietnam de siste ti årene.

Norske næringslivsaktiviteter i Vietnam er konsentrert rundt olje- og gassektoren, kunstgjødsel, shipping og andre maritimt relaterte aktiviteter. Andre sektorer av potensiell betydning er IT, vannkraft, fiskeoppdrett, fiskeforedling og infrastrukturutbygging

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»