Priv. til red.: Trond Giske inviterer til eierskapskonferanse

Tirsdag 11. juni avholdes eierskapskonferansen 2013 på Grand Hotel i Oslo kl. 12.30. Tittelen på årets konferanse er ”Investeringer og eierskap over landegrenser”.

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner årets konferanse, som ser spesielt på norske selskapers virksomhet i utlandet. Internasjonalisering åpner for nye forretningsmuligheter, men innebærer også utfordringer. Flere innledere tar opp internasjonale perspektiver, blant andre Petra Einarsson, som i mars ble kåret til næringslivets mektigste kvinne i Sverige av Veckans Affärer. Hun innleder om ”perspektiver på vekst: Olje- og gass oppstrøms i Asia”. Den russiske ministeren Sergej Donskoj innleder om Russland i den globale økonomien. Donskoj er formann for den russiske delen av russisk-norsk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt, forsknings- og teknologisamarbeid.

PROGRAM

1130 Registrering og lett lunch

1230 Innledning, statsråd Trond Giske

1250 Russland i den globale økonomien, Sergej Donskoj, russisk naturressurs- og miljøminister

1310 Statens eierberetning, Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef, Eierskapsavdelingen

1330 Perspektiver på vekst: Olje- og gass oppstrøms i Asia, Petra Einarsson, president, Sandvik Materials Technology

1350 Pause

1435 Musikalsk innslag ved Catharina Chen

1445 Telenor i Asia, Sigve Brekke, Asia-sjef, Telenor

1505 Global Reporting Initiative (GRI) fjerde generasjon retningslinjer, Teresa Fogelberg, Deputy Chief Executive, GRI

1525 Paneldebatt – spørsmål og diskusjon - Petra Einarsson, Sigve Brekke, Teresa Fogelberg og Trond Giske

1600 Tapas i Speilsalen

Når: Registrering og lett lunsj fra kl. 11.30. Konferansen begynner kl. 12.30.

Hvor: Grand Hotel – Rococosalen, Karl Johans gate 31. Presse som ønsker å være tilstede bes gi beskjed på e-post  innen mandag 10. juni kl 12. 

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker