Priv. til red: Trond Giske møter Bjørn Wiggen og Stein Erik Hagen

 

Mandag 3. oktober klokken 10.00 møter nærings- og handelsminister Trond Giske konsernsjef Bjørn Wiggen og styreleder Stein Stein Erik Hagen i Orklas hovedkvarter.

De vil da orientere statsråden om eierskapet i REC.

Pressen kan treffe møtedeltakerne i etterkant av møtet.

 

 

 

Tid: Mandag 3. oktober kl. 10.00-11.00.

Sted: Orklas hovedkvarter, Karenslyst allé 6.

 

 

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker