Priv. til red Endringer i revisjonsplikten

Nærings- og handelsminister Trond Giske og administrerende direktør i NHO John G. Bernander kommenterer regjeringens forslag til endringer i revisjonsplikt for små aksjeselskaper, fredag 17. desember kl. 11.30 hos designbedriften StokkeAustad i Oslo.

Hvor/Når: StokkeAustad, Eilert Sundts gate 26, kl 11:30.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer, 950 60 052 eller NHD pressevakt, 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker