Priv. til red.:Giske og Berg-Hansen mottar rapport om sikkerhet for fritidsbåter

Nærings- og handelsminister Trond Giske og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottar en rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i Oslo i morgen, torsdag 12. april.

En arbeidsgruppe ledet av direktør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet har utredet sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Promillegrense og bruk av flytevest er blant temaer som er vurdert i rapporten.

Foruten Sjøfartsdirektoratet har følgende organisasjoner deltatt i arbeidsgruppen: Kongelig Norsk Båtforbund, Skjærgårdstjenesten, NORBOAT, Norges seilforbund, Politidirektoratet, Redningsselskapet, NHO Reiseliv, Vis Sjøvett og Kystverket.

Til stede under fremleggelsen er foruten statsrådene og sjøfartsdirektøren, også representanter fra Redningsselskapet, Kongelig Norsk Båtforbund og Norges seilforbund.

Tid:Torsdag 12. april kl 11.00-11.45.

Sted: Rorbua, Aker brygge, Stranden 71, Oslo.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221 eller NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner