Priv. til red: Giske tar imot kommissær Michel Barnier

Michel Barnier, kommissær for Eus indre marked og tjenester, besøker Norge 4. og 5. mars. Nærings- og handelsminister Trond Giske er vert.

Formålet med Barniers besøk er en rekke møter på regjeringsnivå, heriblant med nærings- og handelsminister Trond Giske, finansminister Sigbjørn Johnsen, landbruksminister Lars Peder Brekk og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Blant temaer statsråd Giske vil drøfte med Barnier er utviklingen i indre marked, og da særlig Kommisjonens pågående arbeid med en handlingsplan.

Fredag innledes med en arbeidsgruppe hvor nettopp indre marked er tema. Her møter også partene i næringslivet, FNO, HSH, KS, LO, NHO, UNIO, YS, Norges rederiforbund. Vertskap for møtet er nærings- og handelsminister Trond Giske.

Deretter vil Barnier ha et frokostmøte med finansminister Sigbjørn Johnsen og Giske, hvor et av hovedtemaene er innskuddsgarantidirektivet for banker.

Barnier vil også møte med norske stortingsrepresentanter, før utenriksminister Jonas Gahr Støre vil være vertskap for en privat middag på kvelden.

Lørdag vil Barnier ha et lunsjmøte med landbruksminister Lars Peder Brekk.

 

Det vil bli et pressemøte fredag 4. mars kl 09.45 i Finansdepartementet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.

Mette Fossum Beyer, kommunikasjonssjef NHD, 950 60 052.

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådiver NHD, 996 21 213.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker