Priv. til red. Møte om mangfold og likestilling i ny eierskapsmelding.

Statsråd Trond Giske inviterer til et møte 26. januar fra kl. 12 til 13.30 om mangfold og likestilling, i lys av arbeidet med den nye stortingsmelding om eierskap. Invitert til møtet er samfunnsledende personer fra både næringslivet, fagorganisasjoner og politikk. Målet med møtet er å få innspill, samt diskutere hva som kan gjøres. 

I arbeidet med stortingsmeldingen om eierskap er ett viktig tema hvordan selskapene tar i bruk best mulig kompetanse for å sikre langsiktig konkurranseevne og dermed best mulig avkastning. Et viktig aspekt ved dette er å bruke det mangfold av kompetanse som kvinner og minoritetsgrupper representerer. Tall fra blant annet World Economic Forum viser at norske selskaper har utfordringer med hensyn til å rekruttere kvinner til topplederstillinger. Mange selskaper gjør allerede et viktig arbeid og har gjort erfaringer som vi kan dra nytte av i vårt arbeid, for å bidra til en positiv utvikling på dette området.

Pressen vil ha tilgang til deler av møtet.

Blant deltagerne er:

 • Marit Hoel, daglig leder i Center for Corporate Diversity
 • Tor-Arne Solbakken, nestleder LO
 • Linda Bernander Silseth, administrerende direktør Flytoget AS
 • Kristin Skogen Lund, president NHO
 • Loveleen Rihel Brenna, leder for Kvinnepanelet
 • Anne Carine Tanum, styreleder DnB NOR ASA
 • Olaug Svarva, leder Folketrygdfondet
 • Walter Qvam, administrerende direktør Kongsberg Gruppen ASA
 • Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør Entra Eiendom AS
 • Harald Rafdal, administrerende direktør Mesta Konsern AS
 • Ingvald Fergestad, konserndirektør ansvarlig for People Development Telenor ASA
 • Olaf Hypher, direktør med ansvar for HMS og samfunnsansvar Statkraft SF
 • Erik F. Villum, konserndirektør Umoe og styreleder i Alarga (organisasjon som arbeider for mangfold i næringslivet, Telenor og Yara blant medlemmene)
 • Helga Pedersen, Stortinget

Sted: Nærings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsens plass 1 (R-4).
Tid: 26. januar fra 12:00 til 13:30.
Kontaktperson: Anne Cecilie Lund – 996 21 213, eller NHD pressevakt – 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker