Priv. til red.: Samråd om statlig eierskap

Tirsdag 4. januar inviterer nærings- og handelsminister Trond Giske til samråd om det statlige eierskapet. Bakgrunn for dette er den kommende stortingsmeldingen om temaet.

Foreløpig deltakerliste:

 • Frode Strand Nilsen (FSN Capital Partners AS)
 • Svein Støle(Pareto AS)
 • Olav Thon (Olav Thon Gruppen AS)
 • Bjørn Kjos (Norwegian Air Shuttle ASA)
 • Trine Lerum Hjellaug (Adm.dir i Lerum Gruppen)
 • Anette Olsen (Fred Olsen AS)
 • Anne Birgitte Fossum  (Privat investor med hovedvekt på investeringer innen fast eiendom og Private Equity gjennom Foinco AS)
 • Christen Sveaas (Kistefos AS)
 • Anne Jorunn Møkster, (adm dir og eier i Simon Møkster Shipping AS)
 • Elisabeth Grieg (deleier av Grieg Group med mer.)
 • Jens Ulltveit-Moe(UMOE AS )
 • Jan P. Collier (Eier ABG Sunndal Collier)
 • Kathryn Baker (Partner i Reiten & Co )
 • Olav Nils Sunde (Color Line)

Pressen er velkomne til å overvære siste del av møtet, og kan møte opp i nærings- og handelsdepartementets resepsjon kl. 12.30. Det blir anledning for intervjuer i etterkant av møtet.

Pressekontakt: Anne Cecilie Lund,  99 62 12 13 eller pressetelefon 90 25 13 03.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker