Priv til red – Trond Giske møter programrådet for miljøtekonlogi

Programrådet for miljøteknologi har invitert Næringsm- og handelsminister Trond Giske til en dialog om forventninger og muligheter knyttet til Programrådets arbeid for næringsutvikling basert på miljøteknologi. Dette møtet avholdes tirsdag 20. desember kl 10, i Innovasjon Norges lokaler i Akerskaget 13. Begynnelsen av møtet vil være åpent for pressen.

Bakgrunn
Programrådet for Miljøteknologi ble opprettet i august 2011. Rådet skal gi råd om innretning av Program for miljøteknologi i budsjettsammenheng og om videreutvikling av regjeringens strategi for miljøteknologi. Rådet ledes av Tonje Hamar, konserndirektør i Sintef og består av deltakere fra de sentrale aktørene innenfor det offentlige virke­middel­apparatet. Aktørene som utgjør programrådet er Eksportfinans, Enova, Gassnova, GIEK, Innovasjon Norge, Klima- og forurensingsdirektoratet, Norges forskningsråd, SIVA SF og Transnova.

Kontakt
NHD presevakt 902 51 303
Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Arum 917 28 409

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker