Priv til red: 200 byråkrater forbereder seg til bedriftsbesøk

​Mandag 6. september er det allmøte for alle de ansatte i Nærings- og handelsdepartementet. Dagen etter tømmes departementet for byråkrater som skal på bedriftsbesøk. Pressen inviteres til å være med på de siste forberedelsene.

Ansatte og politisk ledelse i departementet skal til sammen besøke i underkant av 60 små og store bedrifter, spredt over hele landet og fra mange forskjellige bransjer.

Næringsminister Trond Giske skal selv besøke IKT-bedriften Eltele AS i Alta og Marine Biochemicals som driver med genteknologisk forskning og diagnostikk i Tromsø.

Sted: Plenumsalen R4, Regjeringskvartalet, Oslo
Tidspunkt: kl 1200

 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer, tlf 950 60 052

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner