Priv til red: Åpent samråd på Vestlandet om statlig eierskap

​Mandag 18. oktober har nærings- og handelsminister Trond Giske invitert til et åpent samråd på Vestlandet om statlig eierskap.

I forbindelse med arbeidet med ny stortingsmelding om statlig eierskap benytter Nærings- og handelsdepartementet flere arenaer til å få tilbakemeldinger om omfanget og utøvelsen av det direkte statlige eierskapet.

18. oktober er en rekke bedrifter, næringslivs- og fagforeninger på Vestlandet invitert til å delta på samråd. Møtet vil være åpent for pressen.

Temaene for møtet vil være: «Hvorfor skal staten eie?», «Hva skal staten eie?» og «Hvordan skal staten eie?».

Innledere:

  • Trond Giske, nærings- og handelsminister
  • Jens Ulltveit-Moe, investor og eier
  • Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO

Tidspunkt: 18. oktober, kl 1730-1930
Sted: N
eptun Hotell, Bergen

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner