Priv til red: Giske åpner internasjonal energikonferanse i Stavanger

Mandag 6. september åpner nærings- og handelsminister Trond Giske den globale energikonferansen i Stavanger.

Temaene spenner fra oljekatastrofen i Mexicogulfen til arbeidstakerrettigheter innenfor den internasjonale petroleumsindustrien.

Konferansen samler nær 200 deltakere fra alle verdenshjørner, og holdes i regi av den globale arbeidstakerorganisasjonen innen energi, kjemi og industri, ICEM.

Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
Tidspunkt: kl. 09.00

Giske vil være tilgjengelig for pressen etter åpningsinnlegget.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner