Priv til red: Giske åpner internasjonal konferanse om kvinner i styrer

Tirsdag 12. oktober kl 14 åpner nærings- og handelsminister Trond Giske konferansen «The International Board Impact Conference» i Oslo.

Konferansen samler styreledere, styremedlemmer, bedriftsledere, investorer og forskere for å diskutere og dele erfaringer om det norske kravet til 40 prosents kjønnsbalanse i styrene i allmennaksjeselskaper.

Tidspunkt: tirsdag 12. oktober kl 1400
Sted: Radisson BLU Scandinavia (Holbergs plass), Oslo.

 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner