Priv til red: Giske åpner Sveise- og materialkonferansen 2010

Torsdag 2. september åpner nærings- og handelsminister Trond Giske årets Sveise- og materialkonferanse. Et av hovedtemaene under konferansen vil være norsk industris muligheter for å levere utstyr til vindkraft/fornybar energi.

Giske vil være tilgjengelig for presse etter åpningsinnlegget.
  
Tidspunkt:  0900
Sted: Quality Airport hotell, Sola, Stavanger.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner