Priv til red.: Giske besøker Skangass og Jadarhus

Trond Giske deltar tirsdag 18. oktober på åpningen av Skangass sitt LNG-anlegg i Risavik. Han deltar også på åpningen av prosjektet "Aktiv hus".

Åpningen av LNG -anlegget til Skangass skjer i Risavika, Kontinentalveien 31, Tananger, fra kl. 0900 – 1130. Åpning av prosjektet "Aktiv hus" skjer ved Jadarhus, Tårnfalkveien (Sandnes) ca kl. 12.00.

Kontaktperson for media: Kommunikasjonsjef Anne Cecilie Lund, mobil 99 62 12 13.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner