Priv til red: Giske inviterer til EFTA-toppmøte

Nærings- og handelsminister Trond Giske er vertskap når EFTA-toppene mandag 24. juni møtes i Trondheim.

To nye handelsavtaler skal undertegnes når næringsminister Trond Giske til uken inviterer til EFTAs sommerministermøte i Trondheim. Ministrene skal blant annet gjøre opp status for arbeidet med frihandelsavtaler, og vil diskutere forhandlingene mellom EU og USA.

Frihandelsavtalene EFTA (Det europeiske frihandelsforbundet) skal inngå, er med Costa Rica/Panama og Bosnia-Hercegovina. Avtalen med de mellomamerikanske statene legger til rette for norsk eksport av industrivarer, fisk og tjenester. Dette innebærer blant annet at norske fiskeeksportører får like konkurransevilkår som konkurrenter i regionen, på lik linje med for eksempel Chile.

Frihandelsavtalen med Bosnia-Hercegovina åpner det bosniske markedet for fisk og industrivarer. Den inneholder også overordnede bestemmelser om investeringer, offentlige anskaffelser og tjenester.

Avtalene skal signeres mandag 24. juni. Pressen er invitert til å delta på undertegningene, og det vil også bli mulighet for korte intervjuer med ministrene.

Media som ønsker å dekke toppmøtet kan ta kontakt med media@nhd.dep.no.

Når: Mandag 24. juni.

Hvor: Clarion Hotel & Congress, Trondheim.

Tidspunkt: 10.15-12.40.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker