Priv.til red.: Giske inviterer til sommeroppsummering

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til årets sommerpressekonferanse mandag 25. juni kl. 12.00.

Statsråd Trond Giske vil ta for seg de viktigste sakene nærings- og handelsdepartementet har arbeidet med siden høsten 2011. Det har vært et utfordrende år, både for europeisk økonomi og for enkelte deler av norsk eksportindustri. Samtidig går det godt for norsk næringsliv. Giske ser fremover og vil fortelle om kommende strategier og fokusområder i nærings- og handelspolitikken.

Det vil bli mulighet for kortere separatintervjuer i etterkant av statsrådens presentasjon. Det vil også bli servert forfriskninger. Presse bes melde seg på i forkant på nhdinfo@nhd.dep.no senest innen mandag 25. juni kl. 10.00.

Pressekonferansen vil bli holdt hos Eksportkreditt Norge. Dette er statens nye selskap for eksportfinansiering som vil bli lansert senere på dagen, kl. 14.00. Giske vil også delta ved denne tilstelningen.

Tid: Mandag 25. juni kl. 12.00 - 13.30

Sted: Eksportkreditt Norge, Hieronymus Heyerdahlsgt. 1 (HH1), 6. etg i Oslo. Inngang fra Otto Sverdrups gate.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, 99621213, pressetelefonen, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»