Priv til red: Giske og Navarsete til Arendal

Nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottar fredag 9. august Sørlandsutvalgets rapport om næringsutvikling i regionen.

Fredag legger Sørlandsutvalget frem sin innstilling. Rapporten Sørlandet i verden - verden på Sørlandet handler om hvordan regionen kan videreutvikle næringslivet, slik at verdiskapningen og sysseselsettingen kan styrkes i hele landsdelen.

Sørlandsutvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapsektoren. Det ble nedsatt av Giske og Navarsete i august 2011, og de to statsrådene mottar rapporten under Arendalsuka.

Når: Fredag 9. august kl. 13.00- ca. 14.30.

Hvor: Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 1, Arendal.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Arendal), mobil: 97 05 50 24, epost:mrd@nhd.dep.no Pressevakten: 90 25 13 03.

For kommunalministeren: Pressetelefonen: 22 24 25 00, epost: ke@krd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker