Priv til red: Giske til India

Nærings- og handelsministeren besøker India og Nepal i tidsrommet 28. oktober – 1. november.

Hovedformålet med besøket er å legge til rette for styrkede næringsforbindelser mellom Norge og India. Giske ledsages av en næringslivsdelegasjon bestående av representanter fra maritim næring, offshore, fornybar energi og IKT.

Målsettinger med besøket:
• Bidra til fremdrift i handelsavtaleforhandlingene mellom EFTA og India.
• Fremme samarbeid innenfor maritim sektor, offshorevirksomhet, fornybar energi og IKT.

Nærings- og handelsministerens foreløpige reiserute er Mumbai (28.10), New Delhi (29.10), Kathmandu (30.-31.10), New Delhi (1.11).

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer, tlf 950 60 052

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner