Priv til red: Giske til LO og NHOs felleskonferanse

Nærings- og handelsminister Trond Giske innleder på LO og NHOs felleskonferanse i morgen, tirsdag.

Tema for konferansen er Konkurransekraft, medarbeiderskap og innovasjonsevne.

Statsråden holder innlegg om den norske samarbeidsmodellen som et globalt konkurransefortrinn. Statsråden vil også få overrakt en rapport fra IRIS og NTNU Samfunnsforskning om medarbeiderdrevet innovasjon. Rapporten er blitt til en håndbok som kan brukes som redskap for norske bedrifter som ønsker å realisere mer av det potensialet som ligger i egne medarbeideres kompetanse og ideer.

 

Tid: 13. desember 2011 kl.13.30-15.15

Giskes innlegg: kl 13.40

Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen

Kontakt: NHDs pressetelefon: 90251303

                       

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner