Priv til red: Giske til Oljemessen i Stavanger

​Tirsdag 24. august besøker nærings- og handelsminister Trond Giske ONS i Stavanger.

Siden starten i 1974 har Offshore Northern Seas-messen vært en av de viktigste møteplassene for olje- og gassindustrien. Giske skal blant annet få en omvisning hos noen av utstillerne og vil være tilgjengelig for presse mellom kl 1500 og 1700.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48 15 37 48.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner