Priv til red: Giske til Sikkerhetskonferansen

Nærings- og handelsminister Trond Giske holder innlegg på Sikkerhetskonferansen i morgen, torsdag 26. september.

Trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er blant temaene på årets Sikkerhetskonferanse, som arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsråd. Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner konferansens dag to. Giske holder innlegg fra kl 09:00.

Se hele programmet her.

Når: Torsdag 26. september kl 09:00.

Hvor: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post: mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten, mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker