Priv til red.- Krav til bruk av private væpnede vakter på norske skip

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til pressekonferanse onsdag 29. juni. kl 12.00 om i endringer i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap på skip.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil orientere om forskriftsendringen.
Til stede på pressekonferansen blir også Norges Rederiforbund, DNK (krigsforsikringen), Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet. Det blir anledning til separate intervjuer.

Tid: Onsdag 29. juni kl 12.00

Sted: NHDs lokaler, Einar Gerhardsens plass 1., 6. etasje.

Kontakt: Pressevakten i NHD, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker