Regjeringen lanserer innlandsutvalg

For å skape en enda sterkere og mer attraktiv region, lanserte regjeringen i dag et eget innlandsutvalg.

- Dette er et løft for hele Innlandet. Sammen skal vi nå målet om arbeid til alle, større verdiskapning og økt velferd i regionen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Etter erfaringene med Sørlandsutvalget, som leverte sin rapport i august, ønsker regjeringen å gjøre noe liknende for Innlandet. Sørlandsutvalget har satt søkelys på regionens kompetanse og muligheter, og et innlandsutvalg kan gjøre det samme for Hedmark- og Oppland-regionen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte i dag Innlandsutvalget på Hamar og Raufoss. Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) deltok også på Raufoss.

Utvalget er bredt sammensatt, med medlemmer fra Hedmark og Oppland. Næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren er representert. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. juni 2015.

- Lokale og regional krefter er de som kjenner behovene best. Utvalget kan gi svar på hvordan vi kan skape en enda sterkere og mer attraktiv region, som vil være en sentral drivkraft i utviklingen av landet vårt, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

De landbruksbaserte verdikjedene, med jord- og skogbruk, industrileddet og tilhørende kunnskaps- og kompetansemiljøer, er viktige ressurser for Innlandet

- Jeg har store forventninger til at Innlandsutvalget vil komme med gode innspill til hvordan landbrukets ressurser, i samspill med andre næringer, kan bidra til styrket vekst og verdiskapning for Innlandet framover, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget har følgende mandat:

  • Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet.
  • Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen.
  • Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen.

Utvalget består av følgende medlemmer:

Leder: Sverre Narvesen – adm. dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Ådne Cappelen – forsker SSB
Karianne Eide Longva – prosjektleder Arena Heidner
Gudrun Sanaker Lohne – turistsjef Destinasjon Trysil
Solbjørg Kvålshaugen – bestyrer Fondsbu turisthytte
Idun Christie – adm. dir. Graminor
Morten Ørbeck – forskningsleder Østlandsforskning
Ottar Henriksen – styreleder NHO Innlandet
Iver Erling Støen – distriktssekretær LO Oppland
Einar Myki – leder Hedmark Bondelag
Torunn Aass Taralrud – direktør Innovasjon Norge, Oppland
Anne Cathrine Holth – utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hedmark
Tommy Rudihagen – adm. dir. Rudihagen AS
Are Søby Vindfallet – gründer og adm. dir. Making View AS
Maren Kyllingstad – direktør Eidsiva Marked AS
Erik A. Dahl – adm. dir. Mjøsen Skog SA

Pressekontakter:

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil: 97 05 50 24, e-post: mrd@nhd.dep.no
For landbruksministeren: Politisk rådgiver Anne Marie Aanerud, mobil: 957 88 336, e-post: ke@krd.dep.no.
For kommunalministeren: Pressevakten, tel: 22 24 91 40, e-post: lmd-pressevakt@lmd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker