Regjeringen vil bygge nytt i Brønnøysund

Et nytt og moderne bygg for Brønnøysundregistrene er Regjeringens visjon. Det fortalte nærings- og handelsminister Trond Giske ledelsen og ansatte søndag 30. september på sitt besøk i Brønnøysund.

- Brønnøysundregistrene har i dag utilfredsstillende omfang og kvalitet på lokalene sine. De ansatte har over lang tid hatt krevende arbeidsforhold. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Vi har derfor satt i gang en utredningsprosess for å sikre etaten nye, moderne lokaler, sier statsråd Giske.

Regjeringen har besluttet at det skal utredes videre et alternativ som innebærer nytt bygg i eller utenfor sentrum av Brønnøysund. Flere tomter er aktuelle, og arbeidet med å få konkludert med hvor det skal bygges, starter opp ved årsskiftet 2013.

- Vi vil legge stor vekt på hva som er best for Brønnøysundregistrene. Samtidig er det også viktig å ta lokale hensyn. Det forutsetter tett dialog med lokalsamfunnet frem til det nye bygget står ferdig. Med den beslutningen som regjeringen nå har truffet er vi kommet et langt steg videre for at Brønnøysundregistrene skal få moderne, sikre, miljøvennlige og effektive lokaler, sier Giske.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker