Reiselivslansering utsatt en dag

Nærings- og handelsdepartementet utsetter lanseringen av strategi for reiseliv med en dag, til onsdag 11. april.

Regjeringens nye strategi for reiseliv skulle blitt lansert tirsdag etter påske, men blir nå dessverre utsatt til onsdag 11. april. Dette er fordi nærings- og handelsminister Trond Giske reiser til India for å møte med indiske myndigheter. Departementet beklager at endringene skjer på så kort varsel.

Strategien vil bli presentert på restaurant Onda, Aker Brygge, klokken 11.30 denne dagen.

Tid: Onsdag 11. april, kl. 11.30-12.30.

Sted: Restaurant Onda, Aker Brygge, Stranden 30.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef NHD, 996 21 213.

Øyvind Arum, kommunikasjonsrådgiver NHD, 917 28 409.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker