Ruster opp for fremtidens reiselivsnæring – Nord-Norge er i gang!

Som en del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapene i Norge, et av de største tiltakene i regjeringens reiselivsstrategi ”Destinasjon Norge”, er det nedsatt prosjektgrupper i de seks tiltenkte landsdelene i Norge.

Som en del av prosjektet for restrukturering av reisemålsselskapene i Norge, et av de største tiltakene i regjeringens reiselivsstrategi ”Destinasjon Norge”, er det nedsatt prosjektgrupper i de seks tiltenkte landsdelene i Norge. Disse regionale prosjektgruppene skal lede arbeidet med å etablere de enkelte landsdelsselskaper og tilhørende destinasjonsselskaper.

Prosjektgruppen i Nord-Norge var først ut med oppstartsmøte i sist uke (5.2.2013) i Tromsø. Prosjektgruppens deltakere er på plass, mandatet er formidlet og diskusjonen rundt rollefordeling og arbeidsoppgaver for de ulike aktørene i ny struktur ble sparket i gang. Gruppens oppstartsmøte var veldig lovende for prosessen videre og alt tyder på at engasjementet er stort for å jobbe frem en slagkraftig forretningsplan for den nye strukturen. Prosjektgruppen skal møtes syv ganger til i løpet av 2013.

Prosjektgruppen Nord-Norge består av følgende medlemmer:

 • Eva Steen Jensen, Finnmark fylkeskommune
 • Jørn Sørvig, Nordland fylkeskommune
 • Asbjørn Rasch, Troms fylkeskommune
 • Victoria Bakken, Visit Tromsø
 • Ann-Kristine Rønning Jensen, Visit Bodø
 • Arne Trengereid, Nord-Norsk Reiseliv
 • Torbjørn Tråslett, Helgeland Reiseliv
 • Jan Olav Evensen, Visit Nordkyn
 • Morten Thorvaldsen, Thon Hotell
 • Daniel Skjeldam, Hurtigruten
 • Knut Sigurd Pettersen, Rica Hotell
 • Fredrik Geelmuyden, Norwegian Adventure Company
 • Trond Øveraas, Målselv Fjellandsby
 • Ingjerd Tjelle, Ekkerøy Feriehus
 • Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge
 • Stein-Gunnar Hansen Bondevik, Innovasjon Norge
 • Eigil Rian, Nærings- og handelsdepartementet
 • Dag Holler, Nærings- og handelsdepartementet
 • Lise Haukeberg, Nærings- og handelsdepartementet

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner