Satser på tare

- Norge har verdensledende selskaper, vi har ledende forskningsmiljøer og vi har store havområder med rike biologiske ressurser. Norge har de beste forutsetninger for å legge til rette for vekst i havnæringene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge.

– Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø ved Møre Maritime AS. Med seg på laget har de en rekke leverandørbedrifter med ulik teknologikompetanse og forskningspartnere fra Sintef Fiskeri og havbruk og NTNU. Waagbø tror han kan ha ny løsninger på plass i løpet av tre år. Målet er å bli en ledende utstyrsleverandør til tarenæringen.

- Dette er et veldig spennende prosjekt. Tare kan bli stort i den nye norske havøkonomien, sier fiskeriministeren.

Regjeringen lanserte i vår en egen havteknologisatsing i regi av Forskningsrådet for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene. Målet er å skape vekst og nye jobber ved å bruke kompetanse på tvers av sektorer.

De store forventningene knyttet til økt produksjon av tang og tare i Norge, åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri. I samarbeid med teknologibedrifter innenfor fiskeri, havbruk, landbruk og offshorenæringen vil Møre Maritim utvikle fartøy, teknologi og utrustning for å håndtere industriell produksjon, høsting og lagring av tare.

Forskningsrådet satser på havteknologi

Forskningsrådet har lyst ut rundt 100 millioner kroner til havteknologiprosjekter på tvers av de blå næringene. Prosjektet ved Møre Maritime er ett av 12 som nå settes i gang.

– Målet med havteknologisatsingen er å mobilisere til kompetanse- og teknologioverføring på tvers av sektorer og få fram nye teknologiprosjekter, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Nå vil Forskningsrådet styrke ordningen med en internasjonal satsing.

– Akkurat nå inviterer vi i samarbeid med det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans norske forskningsmiljøer og teknologibedrifter til å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter om havteknologi. 16 land har sammen med EU-kommisjonen lyst ut 30 millioner euro for å styrke marin og maritim teknologiutvikling. Vi håper de norske havnæringene vil bli aktive partnere i denne satsingen, sier Unander. Norge ved Forskningsrådet har satt av 4 millioner euro til å støtte norske deltakere i prosjekter som innvilges.

Fakta:
Havteknologisatsingen

Havteknologisatsingen er et målrettet samarbeid mellom ulike programmer og ordninger i Forskningsrådet for å stimulere til overføring av kompetanse og teknologi på tvers av de havbaserte næringene med mål om å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskapning.
Utlysning i 2016: ca. 100 mill. kroner gjennom tre fellesutlysninger

Prosjekt: Utvikling av konseptfartøy med dekksutrustning og kvalitetsbevarende teknologi for industriell taredyrking
  • Prosjekteriode: 2017-2019
  • Støtte fra Forskningsrådet: 8,7 mill. kr, totalbudsjett 17,1 mill. kr
  • Bedriftspartnere: Møre Maritime AS, MacGregor Norway AS, Mustad Autoline AS, Orkel AS, Stranda Prolog SA, Abyss Aqua AS, Polyform AS
  • Forskningspartnere: Sintef Fiskeri og havbruk, NTNU
  • Møre Maritime AS er et skipsteknisk konsulentfirma som har spesialisert seg på design av havbruksfartøy. Bedriften har 14 ansatte og base i Kristiansund.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker