Sender de ansatte ut i landet

Bedrifter over hele landet er vertskap når Nærings- og fiskeridepartementet denne uken sender de ansatte ut i landet. 

- Vi er glade for at så mange åpner dørene for oss. Vi har mye å lære av dem som jobber i og driver bedrifter rundt om i landet. Samtidig håper vi at de vil få innblikk i hvordan vi hver dag jobber for å få næringslivet opp og frem, sier næringsminister Monica Mæland.

Den 20.-24. oktober tømmer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kontorene. I løpet av denne uken skal de ansatte møte om lag 70 bedrifter rundt om i Norge.

I tillegg til bedrifter fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør, er også flere bedrifter i og rundt Oslo vertskap, blant andre Indra Navia, Nokas, Schenker, Fred Olsen Renewables, Mills, Eltek og Deep River.

Næringsminister Monica Mæland skal besøke Liegruppen på Sotra i Hordaland.

- Vi ser frem å møte bedriftene på hjemmebane. Vi tror besøkene vil gi oss nyttige innspill i arbeidet med å styrke næringslivets konkurransekraft, sier Mæland.

Bedriftsbesøkene er en del av NFD ut i landet. Stikkord for årets prosjekt er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker