Staten har fullført kjøp av aksjer i Cermaq ASA på Oslo Børs

Nærings- og handelsdepartementet kunngjorde om morgenen 25. juni at staten samme dag ville kjøpe inntil 5 millioner aksjer i Cermaq ASA over børs og til samme kurs som ble klarert i den omvendte auksjonen som ble avsluttet dagen før, 108,00 kroner. 

Staten har nå fullført kjøpet, med resultat 5 millioner aksjer til 108,00 kroner per aksje. Dette kommer i tillegg til det staten kjøpte på grunnlag av den nevnte omvendte auksjon. Statens beholdning av aksjer er etter dette 54,73 millioner aksjer, tilsvarende 59,17 prosent av aksjene i Cermaq ASA

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker