Staten kjøper aksjer i Cermaq ASA på kurs 108 kroner

Nærings- og handelsdepartementet kjøpte mandag 24. juni 9,46 millioner aksjer i Cermaq ASA til kurs 108,00 kroner per aksje. I tillegg vil staten kjøpe inntil 5 millioner Cermaq-aksjer tirsdag 25. juni på Oslo Børs til samme kurs. Megler for staten er Handelsbanken Capital Markets.

Staten har nå gjennomført en prosess der aksjonærer i Cermaq med minimum 5000 aksjer ble invitert til å tilby sine aksjer for salg til staten. Tegningen skjedde i en omvendt hollandsk auksjon med innmelding av interesse i perioden 20. juni kl 0900 til 24. juni kl. 1630. Som et resultat av auksjonen har staten kjøpt 9,46 millioner aksjer til 108,00 kroner per aksje. Kjøpet gjelder samtlige aksjer som ble tilbudt på kurs 108,00 kroner eller lavere.

Det kan opplyses at det var tilbudt 10,9 millioner aksjer på kurs 109,00 kroner eller lavere, og 12,1 millioner aksjer på kurs 110,00 kroner eller lavere.

Etter kjøpet av aksjer 24. juni eier staten aksjer i Cermaq tilsvarende en eierandel på ca. 53,77 prosent.

Staten vil tirsdag 25. juni tilby å kjøpe over Oslo Børs inntil 5 millioner aksjer til kurs 108,00 kroner per aksje. Megler for staten er Handelsbanken Capital Markets.

Bakgrunnen for kjøpet er gitt i Prop. 178 S (2012-2013) – Statens eierskap i Cermaq ASA.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker