Staten selger Cermaq-aksjer

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag akseptert å selge statens aksjer i Cermaq til japanske Mitsubishi Corporation.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til det frivillige tilbudet fremsatt av Mitsubishi Corporation gjennom sitt heleide datterselskap MC Ocean Holdings Limited den 22. september 2014. Tilbudet gjelder kjøp av samtlige aksjer i Cermaq ASA til en pris på 96 kroner per aksje. Tilbudsperioden utløper i dag.

Nærings- og fiskeridepartementet har på vegne av den norske stat i dag akseptert tilbudet for alle statens aksjer i Cermaq. Staten eier 54 731 604 aksjer i Cermaq. Det tilsvarer 59,17 prosent av den utstedte aksjekapitalen. Staten vil, såfremt tilbudet gjennomføres, ikke lenger eie aksjer i selskapet.

Det vises forøvrig til tilbudsvilkårene i tilbudsdokumentet fra MC Ocean Holdings Limited.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker