Statkraft starter forhandlinger om eierskapet i BKK

Statkraft AS vil starte forhandlinger om å selge sin eierandel i BKK AS til en allianse av kraftselskaper på Vestlandet.

Det er signert en intensjonsavtale om forhandlinger som tar sikte på at Statkraft selger seg ut av Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK). De andre partene i forhandlingene er de offentlige, regionale kraftselskapene Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag AS og Sognekraft AS, som sammen ønsker å overta Statkrafts eierandel.

– Dette er en løsning som vil kunne videreføre BKK som et offentlig eid selskap med regional forankring og som kan legge grunnlaget for et stort vestlandsk kraftselskap, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Det er særlig gledelig at en rekke kraftselskaper går sammen på denne måten. Dersom partene blir enige, kan det videreutvikle kompetansemiljøet i kraftnæringen på Vestlandet og forenkle eierstrukturen til kraftverk, sier Giske.

Nærings- og handelsministeren peker også på at Statkraft vil kunne dra nytte av en slik transaksjon.

– Dersom Statkraft går ut av BKK, vil dette frigjøre kapital til andre formål. Det finnes spennende muligheter for Statkraft både internasjonalt og her hjemme, sier Giske.

BKK er et av Norges største kraftselskaper og eies i dag av Statkraft (49,9 %), Bergen kommune (37,75 %) og 16 kommuner på Vestlandet (12,35 %).

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker