Storstilt satsing på miljøteknologi

Regjeringen vil bruke hele 307 millioner kroner på miljøteknologi i 2011. Det er en økning på 167 millioner kroner fra i fjor, og inkluderer et helt nytt treårig program for miljøteknologi.

– Regjeringen har vil om kort tid legge fram en nasjonal strategi for miljøteknologi. Som et ledd i denne strategien vil vi gjennomføre et program på til sammen 500 millioner kroner over tre år til miljøteknologi, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

– Gjennom satsing på miljøteknologi bidrar vi til å løse miljøutfordringene samtidig som vi skaper nye gode arbeidsplasser. Mange bedrifter i Norge er allerede i full gang med å skape miljøvennlig teknologi og miljøvennlige varer og tjenester, sier Giske.

Økningen på 167 millioner fordeles på disse områdene:

  • 117 millioner kroner foreslås tilført den etablerte ordningen for miljøteknologi i Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og kommer på toppen av de 140 millioner kronene som ble bevilget for i år.
  • 10 millioner kroner til etablering av et Senter for forskningsdrevet innovasjon for miljøteknologi.
  • 20 millioner kroner til satsing på havvind over OEDs budsjett
  • 20 millioner kroner foreslås bevilget til Transnova over Samferdselsdepartementets budsjett.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner