Støtter ansvarlig næringsliv i Myanmar

Norge blir en av de største bidragsyterne når et senter for ansvarlig næringsliv åpner i Myanmar. Nærings- og handelsminister Trond Giske offentliggjorde det nye senteret under sitt besøk til Myanmar, der han har med seg flere norske bedrifter.

Det er Institute for Human Rights and Business (IHRB) som etablerer senteret. Ressurssenteret blir i stor grad blir finansiert av Norge og Storbritannia. Den norske støtten fra Utenriksdepartementet er på 1,7 millioner kroner.

- Mye har gått raskt i riktig retning i Myanmar det siste året. Viktige politiske og økonomiske reformer er innført samtidig som landet fortsatt står overfor store utfordringer, sa Giske under et seminar i Yangon med norske bedrifter.

Giske besøker Myanmar sammen med en norsk næringslivsdelegasjon. Formålet med besøket er å opprettholde den gode kontakten mellom norske og myanmarske myndigheter, og å profilere norske bedrifter som nyttige samarbeidspartnere i den videre sosiale og økonomiske utviklingen i Myanmar.

- Vi forventer at norske bedrifter opptrer med samfunnsansvar og respekterer menneskerettighetene på samme måte som de gjør hjemme. På dette området har norske bedrifter mye å bidra med når Myanmar nå åpnes opp. Det nyetablerte senteret for ansvarlig næringsliv i Yangon vil kunne bidra til å skape forutsigbare og felles rammevilkår for bedrifter som ønsker å investere i Myanmar, sier Giske.

I tillegg til å bistå næringslivet og selskaper som ønsker å investere i landet, vil ressurssenteret også bidra til å bygge opp kompetanse og kapasitet hos myndighetene i Myanmar. Noen av oppgavene senteret skal drive med, er å styrke bevisstheten og kunnskapen om ansvarlig næringsliv gjennom blant annet risikovurderinger, rapportering, åpenhet og juridiske reformer.

Giske besøker Myanmar som en del av en større Asia-reise til Vietnam, Laos, Bangladesh og Thailand, der blant annet forhandlinger om handelsavtaler er tema.

Reportasjebilder fra Giskes Myanmar-besøk på NHDs Flickr-side her.
Reportasjebilder fra hele Giskes Asia-reise på NHDs Flickr-side her.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef i NHD, Trond Viken (med på reisen): +95941011545 (myanmarsk mobil), e-post: trond.viken@gmail.com eller pressevakten i Oslo: 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker