Styrker samarbeidet med Russland

Russlands første visestatsminister Viktor Zubkov besøker i disse dager Norge. Anledningen er det fjortende møtet i den norsk-russiske regjeringskommisjonen, hvor Zubkov og nærings- og handelsminister Trond Giske er formenn.

        Russland er en svært viktig økonomisk partner for Norge. Næringssamarbeidet omfatter allerede en rekke områder, inkludert maritim og marin sektor, hotelldrift, energisamarbeid, bank og finans, fiskeri, havbruk og reiseliv. Russland er også vårt naboland, og det grensenære samarbeidet i nord prioriteres høyt, sier Giske.

Møtet ble avviklet i dag og en rekke bilaterale dokumenter ble signert på møtet:

  • Erklæring om partnerskap for modernisering, som vedlegg til protokollen for kommisjonsmøtet;
  • Arbeidsplan for oppfølging av felleserklæringen om styrket norsk-russisk grensenært samarbeid;
  • Norsk-russisk mellomstatlig avtale om status for grensepasseringsstedet Storskog-Borisoglebsk;

-          Dette er alle dokumenter som er viktige for å bekrefte og for å styrke våre bånd til Russland, sier Giske.

 

Fakta

  • Samhandelen mellom Norge og Russland utgjorde i 2010 i underkant av 17 mrd kroner, en oppgang på 33 pst fra året før.
  • Sjømat er vår største eksportvare og Russland er, ved siden av Frankrike, nå vårt viktigste enkeltmarked for fisk og sjømat.
  • I 2010 ble eksportert sjømat for 5,2 mrd kroner. Viktigste importvare fra Russland er aluminium.
  • Ca 70 norske bedrifter er representert med en eller annen form for tilstedeværelse i det russiske markedet.
  • I Murmansk har ca 20 norske bedrifter virksomhet innen ulike bransjer.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker