Tar koreanere med på båtreise til Norge

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøkte i dag Expo 2012 i Yesou, Sør-Korea, sammen med H.K.H. Kronprinsen. På den norske paviljongen får besøkende bli med på en virtuell reise til fjord og fjell, teknologi og havbruk her i nord.

Basehopp og laksemerder, natur og næringsvirksomhet; den norske paviljongen på Expo 2012 i Sør-Korea, er utformet som en skute som tar tilskuerne med på en nordisk seilas. Dette fikk også H.K.H. Kronprinsen og nærings- og handelsminister Trond Giske oppleve da de markerte Norges Dag på utstillingen. I år har den temaet ”The Living Ocean and Coast”.

- Dette gjør utstillingen svært relevant for Norge. Vi er en kyst- og sjøfartsnasjon med høy kompetanse og interessant teknologi å vise frem innenfor disse områdene. Her har vi mulighet til å profilere Norge, norsk kompetanse og norske bedrifter. Selve opplevelsen vi får på Gyros paviljong er fantastisk. Jeg håper det strømmer besøkende til som også kan få la seg begeistre både av presentasjonen og av landet vårt, sier Giske.

Sammen med H.K.H. Kronprinsen, tok han seg god tid ved den norske paviljongen. Statsråden er sikker på at det ennå finnes et stort potensial for økt samarbeid mellom Sør-Korea og Norge på en rekke områder. Derfor blir det også arrangert et næringslivsmøte på høyt nivå – Korean-Norwegian Economic Cooperation Committee (KNECC). Komiteen ledes av Henrik Madsen fra DNV på norsk side, og sjefen for Samsung Heavy Industries på koreansk side.

- Sør-Korea er vår nest viktigste handelspartner i Asia. Vi ønsker å styrke båndene til sentrale næringslivsaktører her i landet, slik at vi kan se ytterligere vekst i handel og investeringer. Sør-Korea er verdens fremste skipsbyggenasjon, og den maritime industrien har vært en grunnpilar i samarbeidet vårt. Ønsket er at vi kan se en økning i samarbeidet i andre sektorer også, som for eksempel fornybar energi og akvakultur, sier Giske.

Fakta:

  • Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Sør-Korea fra 13.-16. mai. Han vil ha politiske møter med minister Kwon Do-youp ved departementet for Land, Transport og Maritim sektor samt viseminister Jaedo Moon ved innenriksdepartementet.
  • Frihandelsavtalen mellom Norge og Sør-Korea trådte i kraft i 2006.
  • Varehandelen mellom de to landene har tredoblet seg på det siste tiåret, fra NOK 7,4 mrd i 2001 til NOK 22,2 mrd. i 2011.
  • Rundt 50 norske selskaper er i dag etablert i Sør-Korea. Forretningsmulighetene er mange, spesielt innen områder som maritim og marin sektor, IKT, energi, miljø og reiseliv.
  • Sør-Korea overtok i fjor Kinas plass som det land utenfor Norge der norske rederier bygger flest skip. Per 1. januar i år hadde norske rederier 40 skip under bygging her.

Pressekontakt:

I Korea: Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

I Norge: Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner