Ti nye deltakeradganger for å rekruttere til fiskeryrket

- Tildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed er et viktig tiltak for å gjøre fiskerinæringen mer attraktiv. Jeg har derfor besluttet å lyse ut inntil ti nye deltakeradganger for kvoteåret 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet har fra 2009 årlig lyst ut nye deltakeradganger til unge fartøyeiere. Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeier, og sikre rekruttering til fiskeryrket. Ordningen er forbeholdt fiskere under 30 år som allerede eier et fiskefartøy.
 
-Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg nye, unge fiskere, og vi ønsker med denne ordningen å treffe de mest aktive unge fiskerne, som er driftige og driver helårsfiske, sier Elisabeth Aspaker.
 
For at ordningen skal stimulere de som ønsker å satse på en karriere som fartøyeier, oppjusteres kravet til opptjent inntekt fra fiske, i minst ett av de tre siste årene, til 200.000 kroner. Ut over dette vil tidligere vilkår videreføres i 2015.

Søkere med utdanning i kombinasjon med fartstid vil fortsatt bli prioritert dersom flere enn 10 fiskere oppfyller vilkårene. 

 
Les forskriften her

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner