Tilretteleggere på plass for Entra-privatisering

Sammen med Entra har Nærings- og fiskeridepartementet engasjert ABG Sundal Collier, Goldman Sachs og Swedbank som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringsprosessen av selskapet.

De finansielle rådgiverne vil vurdere ulike strategiske alternativer for å bringe andre eiere inn i Entra. Staten er i dag eneste aksjeeier i Entra Holding AS. Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg valgt DNB Markets som uavhengig finansiell rådgiver og Wikborg Rein & Co som juridisk rådgiver.

– Jeg er svært fornøyd med å få satt i gang prosessen med en privatisering av Entra. Selskapet er godt forberedt. Det har en ledende posisjon i det norske markedet for næringseiendom og vi forventer stor interesse for selskapet. Vi vil jobbe tett sammen med Entra og de finansielle rådgiverne, slik at vi i størst mulig grad sikrer statens interesser for å oppnå det beste økonomiske alternativet, sier næringsminister Monica Mæland.

Både en børsnotering og salg av aksjer til en strategisk kjøper er mulige alternativer.

Les også: Privatiserer Entra.

– Vi har tett dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om prosessen, og er glade for at vi nå har fått på plass et godt team med finansielle rådgivere som vil bistå i privatiseringsprosessen av Entra. Vi ser frem til å bidra til å sikre en mest mulig vellykket prosess, sier styreleder Siri Hatlen i Entra. 

Kontaktpersoner:
Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør Entra, mobil + 47 992 65 691. e-post:
kan@entra.no.
Arve Regland, finansdirektør Entra, mobil +47 479 07 700, e-post:
ar@entra.no.
Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver NFD, mobil +47 917 17 459. e-post:
rsi@nfd.dep.no.

Fakta om Entra
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. De utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadrat­meter, fordelt på mer enn 100 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av fjerde kvartal 2013 hadde eiendomsporteføljen en markeds­verdi på ca. 25 milliarder kroner. Entra eies av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker