Trond Giske besøker sine gamle kontorer.

I dag skal Næringsminister- og handelsminister Trond Giske komme tilbake til regjeringskvartalet og sine gamle lokaler i R4. Han møter pressen etterpå.

Nærings- og handelsminister Trond Giske skal besøke sine gamle lokaler i R4 mellom 11 og 12 i dag. Han vil møte pressen etter besøket. Dette vil skje utenfor sperringene i Grubegata, ved Deichmanske bilbliotek.

Spørsmål rettes til Anne Cecilie Lund, 996 21 213

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker