Vil bekjempe internasjonal fiskerikriminalitet fra Norge

- Internasjonal fiskerikriminalitet er omfattende. Så mye som hver fjerde fisk omsettes utenfor det regulerte markedet. Dette er en alvorlig trussel mot bærekraft. Fiskerisektoren er internasjonal og kjenner ingen grenser. Derfor tar vi initiativ til et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminialitet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Nærings- og fiskeridepartementetet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer i dag en nasjonal konferanse mot fiskerikriminalitet. Her lanserte fiskeriministeren det nye internasjonale samarbeidet Nord-Atlantisk Fiskerietteretning. Gruppen er sammensatt av representanter fra fiskerimyndigheter, skatt, toll og mattilsyn, og skal samarbeide på tvers av etater og landegrenser.

- Norge har gode erfaringer med å bekjempe fiskerikriminalitet i Barentshavet. For ti år siden forsvant nærmere 25 prosent av torsken. Svart omsetning ødelegger for de lovlydige aktørene i bransjen. Norsk fisk konkurrerer på et globalt marked, så vi har stor interesse av å bekjempe kriminalitet også i farvann som ikke er våre egne, sier fiskeriminister Aspaker.

Etter initiativet fra Norge har Danmark, Irland, Island, Nederland, Storbritannia og Tyskland bekreftet sin deltagelse i samarbeidet Nord-Atlantisk Fiskerietteretning. Sverige, Portugal, Canada og USA har også meldt sin interesse.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker