Vil ha fersk torsk hele året

- Vi spiser mer torsk enn noensinne. Fiskehotell kan bidra til at vi får fersk fisk hele året. Vi vil nå bruke to millioner kroner til prosjekter som kan heve kompetansen på levendelagring av torsk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Levendelagring av torsk innebærer at fisk fangstes skånsomt og lagres levende i et merdanlegg inntil den slaktes og selges.

- Ved å strekke sesongen kan vi sørge for en jevn levering av fersk torsk hele året, til høy kvalitet. Dette bidrar til å øke verdiskaping i torskesektoren. Disse pengene vil bidra til at vi kan komme enda lenger på dette området, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Etterspørselen etter fersk torsk øker. Eksporttallene som Sjømatrådet presenterte 3. juli viser at eksporten av fersk torsk økte med 240 millioner kroner, eller nesten 25 prosent, til en total eksportverdi på 1,4 milliarder kroner i første halvår.

Regjeringen lanserte en strategi for levendelagring av fisk i 2014. I tråd med strategien har regelverket for levendelagring blitt forenklet, og trådte i kraft 1. januar 2015.

Disse midlene bevilges som en del av strategien. De skal gå til å heve kompetansen hos fiskere og fiskemottak på levendelagring av fisk.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner