Vil ha flere turister til Norge

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Nå varsler regjeringen ny reiselivspolitikk. Norge skal ta større del av den internasjonale veksten.

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om norsk reiselivspolitikk. Det er 15 år siden forrige stortingsmelding om reiseliv. Mye har skjedd siden da.

– Norge er et unikt reisemål, med stort potensial for å tiltrekke seg turister. Det skjer mye bra i norsk reiseliv i dag, og næringen selv ser positivt på fremtiden. Det er store muligheter. Regjeringen ønsker å sikre at Norge tar del i den store internasjonale reiselivsveksten, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Nå skal vi gå grundig gjennom reiselivspolitikken og finne ut hva som fungerer. Reiseliv er en av de viktigste næringene for fremtiden, men reiselivet må jobbe hardt og smart for å lykkes, sier reiselivsminister Monica Mæland (H).

I stortingsmeldingen skal regjeringen beskrive hvordan situasjonen er i dag og ønsker for hvordan den bør være. Den nye reiselivspolitikken skal blant annet se nærmere på hvordan vi kan få flere nordmenn og utlendinger til ta ferien i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall utenlandske gjester på norske hoteller økte med tre prosent i fjor. Det er langt færre enn andre land i Europa, som kan vise til en vekst på opptil sju prosent. Norge tapte dermed markedsandeler i 2014.

Den nye rapporten om verdien av norsk reiseliv er et viktig utgangspunkt for den nye reiselivspolitikken. Rapporten viser at norsk reiseliv skaper verdier for 70 milliarder kroner i året. Viktige utfordringer for fremtidens reiseliv er blant annet tilgjengelighet, pris og innhold, samt hva statens rolle skal være og hva næringen selv har ansvar for.

– Dette vil vi bidra til å rydde opp i. Vi skal ta diskusjonen ut i det ganske land og inn på Stortinget. En så viktig næring for Norge fortjener det. Jeg ser frem til å ha en nær dialog med næringen om hvordan vi sammen kan løfte Norge som turistmål, sier Mæland.

Fakta

  • Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.
  • Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.
  • Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.
  • Næringen har fem hovedbransjer: opplevelser, servering, overnatting, transport og formidling.
  • Transport er størst målt i verdiskaping, med nesten halvparten av næringens samlede verdiskaping. Servering er størst målt i antall ansatte, med nesten 50 000 ansatte.

(Kilde: Verdiskapingsanalysen)

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker