Vil ha mer bruk av gass på skip

Skipsfarten i Østersjøen og Nordsjøen skal bli mer miljøvennlig. Nærings- og handelsdepartementet støtter et felles europeisk prosjekt for å øke bruk av naturgass som drivstoff på skip.

– Våre bedrifter er verdensledende på dette området. Men for å få til et endelig gjennombrudd for naturgass som drivstoff i skipsfarten, er det nødvendig med samarbeid over havene. Flere havner og flere skip må ta i bruk LNG, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Prosjektet er et samarbeid mellom myndigheter og bedrifter i flere europeiske land som grenser til Nordsjøen og Østersjøen. I første omgang søkes det svar på hvilke muligheter som finnes før økt bruk av LNG (flytende naturgass) samt hvilken strategi som bør velges for å øke antall LNG-terminaler.

Samtidig skal Fjordlines gassdrevne rute mellom Bergen-Stavanger-Hirtshals-Kristiansand inngå i en pilotstudie.

Det er en rekke fordeler ved bruk av LNG:
• ingen svovel- og partikkelutslipp
• utslipp av skadelige NOx-gasser reduseres med ca 80-90prosent
• CO2-utslipp reduseres med inntil 15 prosent

Norge har erfaring med bruk av LNG i skipsfarten gjennom flere år, og mange tiltak i regjeringens maritime strategi «Stø kurs» er rettet inn mot økt bruk og distribusjon.

– Dette er et eksempel på at nasjonal miljøsatsning gir internasjonale konkurransefortrinn. Her ligger det an til store muligheter for eksport av norsk miljøteknologi for hele den maritime klyngen, sier Giske.

Prosjektet har en total ramme på omlag 10 millioner kroner og vil starte så snart det er godkjent av EU-Kommisjonen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner