Vil lokke flere unge til å bli fiskere

Mer fisk til skolebåter og egne lærlingkvoter skal gjøre fiskerutdanningen mer praksisnær.

- Regjeringen vil utvikle sjømatnæringen til en viktig framtidsnæring for Norge. Da trenger vi flinke fiskere med på laget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

To tiltak skal gjøre fiskerutdanningen mer attraktiv:

Skolekvotene økes. For torsk innebærer de nye kvotene en dobling i forhold til det skolene har i dag. For andre fiskeslag økes kvotene med 10 prosent. Økningen vil skje fra og med neste skoleår.

Læringene får egne kvoter til en verdi av om lag 30.000 kroner per år. Det vil gjøre det mer attraktivt for fiskebåter å ta inn lærlinger. Lærlingene må velge seg et hovedfiskeslag og de må være ombord når det fiskes på lærlingens kvote. Ordningen trer i kraft fra nyttår. Fylkeskommunen har det overordna ansvaret for eleven som skal inn i lære, og skal godkjenne kontrakt mellom rederi og elev. Fiskeidirektoratet tar hand om kvotemessige spørsmål.

Forskrift om undervisningskvoter

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner