Vil styrke Statkraft med 10 milliarder kroner

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å styrke egenkapitalen i Statkraft SF med ti milliarder kroner de neste årene. Dette vil bidra til at Statkraft kan gjennomføre investeringer innenfor fornybar energi på om lag 60 milliarder kroner i perioden 2014-2018.

– Statkraft er et av Norges viktigste selskaper og Europas største produsent av fornybar energi. Selskapet har en unik posisjon med sin betydelige erfaring og kompetanse innenfor kraftproduksjon med lave klimautslipp. Forslaget om å styrke egenkapitalen legger til rette for en god videreutvikling av selskapet, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget. Departementet varsler her at Statkrafts egenkapital styrkes med totalt ti milliarder kroner i perioden 2014-2018. Departementet foreslår et egenkapitalinnskudd på fem milliarder kroner i år. Samtidig varsles det at departementet legger opp til å redusere samlet utbytte fra Statkraft med totalt fem milliarder kroner i perioden 2016-2018 sammenlignet med dagens utbyttepolitikk.

– Forslaget åpner opp for at Statkraft kan gå videre med en betydelig satsing på vann- og vindkraft, både i Norge og i utlandet. Dette vil kunne gi god og langsiktig avkastning til staten som eier, sier Mæland.

– En gjennomføring av Statkrafts planer vil bety økte investeringer i fornybar energi. Verdens energibehov er ventet å vokse kraftig de kommende tiårene. I et klimaperspektiv er det viktig at fornybar energi spiller en betydelig rolle for å dekke dette behovet. Det internasjonale energibyrået (IEA) venter at vann- og vindkraft vil stå for mye av veksten i verdens kraftproduksjon fremover. Jeg ønsker at Statkraft skal ta del i denne utviklingen, sier Mæland.

Departementet tar sikte på at kontantstrømmene fra Statkrafts norske vannkraftvirksomhet skal vises særskilt i foretakets løpende rapportering. Dette fremgår av proposisjonen.

– Statkraft gjennomfører flere langsiktige prosjekter utenfor Norge. Det vil likevel fortsatt være slik at mesteparten av inntjeningen kommer fra norsk vannkraft. Jeg ønsker å gjøre verdien av disse ressursene mer synlige. Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor finne ut hvordan vi sammen med Statkraft kan gjøre det, sier Mæland.

Les proposisjonen til Stortinget: Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF – finansielle rammer)

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker